Jeg er optaget af de nyeste teorier omkring stress, som indikerer at den stressede tilstand ikke alene hænger sammen med et stort arbejdspres, men i lige så høj grad kan skyldes en mistrivsel som handler om at individet ikke oplever en meningsfuldhed i jobbet

Teorierne lægger op til at moderne organisationer kan være opbygget og styret på måder, der kan fremme krænkelse af det enkelte individ. Stress er jo som bekendt en af de største udfordringer i vores samfund, indenfor alle aldersgrupper, selv børn og unge mennesker.

Derfor er jeg også optaget af at vi som individer er dybt afhængige af samspillet og kommunikationen med andre, fordi oplever vi ikke dette samspi vil vi føle os ensomme eller forkerte.